Participating Faculty

CRB Faculty

Administrators


Jiyue Zhu

Jiyue Zhu

Pharmaceutical Sciences, WSU Spokane

jiyue.zhu@wsu.edu
Phone: 509-368-6565

 

General Membership


Jiyue Zhu

Jiyue Zhu

Pharmaceutical Sciences, WSU Spokane

jiyue.zhu@wsu.edu
Phone: 509-368-6565